Co to jest DTMF w telefonie komórkowym?

Aplikacje

Za każdym razem, gdy kontaktujesz się ze zautomatyzowanym systemem firmy, dokonane wybory wysyłają sygnały DTMF do systemów komputerowych firmy w celu ich interpretacji. Poczta głosowa, centra wsparcia i bankowość telefoniczna należą do wielu zautomatyzowanych systemów reagujących na sygnały DTMF.

Korzyści

DTMF jest szybszy od impulsu, ponieważ ten ostatni musi wysłać wiele sygnałów dla każdego numeru, podczas gdy ten pierwszy musi wysłać tylko jeden. DTMF jest standardem dla firm telefonicznych na całym świecie.

Przyszłość DTMF

Od grudnia 2010 r. Niektóre firmy zaczęły zastępować DTMF technologią rozpoznawania głosu, eliminując potrzebę wysyłania sygnałów z klawiatury.

Ciekawe Artykuły