Co to jest 3D i 2D?

Dwa wymiary

Wymiary określają przestrzeń, w której może istnieć obiekt. Wyobraź sobie bardzo cienką linię, która ma tylko jeden wymiar, długość. Jeśli dodasz drugi wymiar szerokości, uzyskasz przestrzeń 2D lub dwuwymiarową. Kształty 2D lub dwuwymiarowe mają długość i szerokość, ale nie mają głębokości. Są płaskie, jak komiks lub rysunek. Koła, kwadraty, trójkąty, prostokąty - wszystkie są postaciami dwuwymiarowymi.

Przykłady 2D

Wykres 2D ma dwie osie, zwykle nazywane X i Y. Większość rysunków, fotografii, obrazów i książek w formacie obrazu jest dwuwymiarowa. Animacje 2D są płaskie, chociaż można stworzyć wrażenie głębi w niektórych elementach wykorzystujących światło i cień, zwykle jest to ograniczone do tła. Kreskówki takie jak „Scooby-Doo” i „Flintstonowie” to przykłady animacji 2D. Standardowe filmy to 2D; Istnieje głębokie wrażenie, ponieważ są rejestrowane w prawdziwym świecie, ale obraz wydaje się płaski na ekranie.

Trzy wymiary

Przestrzenie 2D mają wysokość i szerokość. Jeśli dodasz trzeci wymiar głębokości, uzyskasz przestrzeń 3D lub trzy wymiary. Trójwymiarowe lub trójwymiarowe kształty mają głębokość oraz długość i szerokość. Piramidy, sześciany, kule i cylindry są przykładami trójwymiarowych kształtów, w przeciwieństwie do trójkątów, kwadratów i dwuwymiarowych kół.

Przykłady 3D

Trójwymiarowa grafika pozwala na trzy osie zamiast dwóch najczęściej. Rzeźba jest przykładem trójwymiarowego modelu. W przeciwieństwie do prostej ilustrowanej książki, rozwijana książka ma trzy wymiary. W animacji 3D oznacza, że ​​elementy są budowane w sposób, który wydaje się mieć głębię, i obejmują animowane filmy fabularne, takie jak „Who Framed Roger Rabbit”, „Shreck” lub „Wall-E”. W technologii filmowej i telewizyjnej 3D odnosi się do technik, które sprawiają, że obraz wydaje się mieć głębię. Zwykle trzeba oglądać telewizję 3D i filmy w specjalnych okularach, aby zobaczyć efekt (patrz źródła 5).

Inne zastosowania 2D

Terminy „2D” lub „dwuwymiarowy” mogą być użyte metaforycznie w odniesieniu do przedmiotu pracy lub dzieła, które nie mają wystarczającej treści, niuansów lub pomysłów. Fikcyjna postać, która jest źle napisana i pozbawiona osobowości, można opisać jako dwuwymiarową lub, bardziej nieformalnie, 2D. Prostszy system lub podejście do problemu można również opisać jako dwuwymiarowe.

Inne zastosowania 3D

Terminy „3D” lub „trójwymiarowy” mogą być użyte do opisania systemu, metody lub pracy, która jest wyrafinowana, dokładna i dogłębna. Trójwymiarowa postać w książce lub filmie jest wiarygodna i realistyczna. Trójwymiarowe podejście do czegoś bierze wszystkie ważne czynniki zamiast skupiać się prawie wyłącznie na jednym lub dwóch.

Ciekawe Artykuły