Jak przekonwertować wielkie litery na małe litery w programie Microsoft Word

Jak przekonwertować wielkie litery na małe litery w programie Microsoft Word

Instrukcje Krok 1 Podświetl tekst pisany wielkimi literami, który chcesz zmodyfikować. Kliknij na początku tekstu, przytrzymaj przycisk myszy, przeciągnij kursor na koniec tekstu, a następnie zwolnij przycisk myszy. Krok 2 Kliknij kartę „Start” po lewej stronie taśmy. Krok 3 Kliknij ikonę „Zmień wielkie litery na małe” w grupie „Czcionka”, aby uzyskać dostęp do menu rozwijanego „Zmień wielkie litery na małe”. Ta ikona pokazuje wielkie lit

Czytaj Więcej
Jak zaprogramować kontrolę timera w VB.NET

Jak zaprogramować kontrolę timera w VB.NET

Krok 1 Otwórz projekt Visual Basic. Kliknij dwukrotnie kontrolkę „Timer”, aby dodać Timer1 do projektu. Kliknij dwukrotnie kontrolkę „Etykieta”, aby dodać Etykietę1 do formularza. Zmień właściwość „Enabled” kontrolki Timer1 na „True” (true), a właściwość „Interval” (interwał) na 1000. Krok 2 Naciśnij „F7”, aby otworzyć

Czytaj Więcej
Jak otworzyć mysz Microsoft

Jak otworzyć mysz Microsoft

Krok 1 Odłącz mysz od komputera. Krok 2 Odwróć mysz. Będzie jedna śruba, którą należy usunąć. Usuń go i odłóż na bok. Zdejmij dolną osłonę myszy. W niektórych rzadkich przypadkach pod podkładkami czterech rogów znajdują się cztery ukryte śruby. W takim przypadku usuń podkładki, a następnie wykręć śruby. Krok 3 Po zakończeniu pracy

Czytaj Więcej
Jak wyświetlić wiadomości Skype po ich usunięciu

Jak wyświetlić wiadomości Skype po ich usunięciu

Krok 1 Zaloguj się do Skype. Krok 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy kontakt, którego rozmowę chcesz zobaczyć, a następnie wybierz „Wyświetl historię konwersacji”. Zobaczysz, że cała historia konwersacji z tą osobą została zapisana. Krok 3 Kliknij dwukrotnie kontakt, jak gdybyś chciał rozpocząć rozmowę. W „Wyświetl poprzed

Czytaj Więcej
Jak korzystać z Excela do trygonometrii

Jak korzystać z Excela do trygonometrii

Krok 1 Wpisz „=”, a następnie kod funkcji trygonometrycznej, którego chcesz użyć. Na przykład, jeśli chcesz znaleźć cosinus, wpisz „= COS”, a następnie otwórz nawias, aby końcowy wynik wyglądał tak: = COS ( Krok 2 Wpisz słowo „RADIANS” po otwartym nawiasie i dołącz kolejne. Musisz to napisać, poniewa

Czytaj Więcej
Jak korzystać z funkcji dziennika odwrotnego w programie Excel

Jak korzystać z funkcji dziennika odwrotnego w programie Excel

Krok 1 Uruchom program Excel. Krok 2 Wygeneruj odwrotność wspólnego logarytmu (podstawa 10) w komórce „A1”, wpisując „= POWER (10, B1)” i wprowadzając żądany logarytm w komórce „B1”. Możesz zastąpić pierwsze 10 w nawiasach dowolną wybraną bazą. Krok 3 Generuje odwrotność logarytmu naturalnego (podstawa 2 8172) w komórce „A2”, wpisując „= EXP (B2)” i wprowadzając żądany logarytm w komórce „B2”.

Czytaj Więcej
Jak połączyć pliki MP4 w jeden

Jak połączyć pliki MP4 w jeden

Krok 1 Otwórz program Windows Movie Maker na swoim komputerze. Ta aplikacja do edycji wideo jest standardem na większości komputerów z systemem Windows. Krok 2 Kliknij „Plik” i wybierz „Importuj wideo”. Przejrzyj okno przeglądarki, aby wybrać jeden z plików MP4, do których chcesz dołączyć. Kliknij „OK” i po

Czytaj Więcej
Jak zainstalować emulator SNES na PSP

Jak zainstalować emulator SNES na PSP

Przenośna konsola PlayStation Portable (PSP) oferuje tryb gry wysokiej jakości w grach wideo na przenośnym urządzeniu elektronicznym. System operacyjny PSP umożliwia także przesyłanie kilku plików do urządzenia przez połączenie USB z komputerem domowym. Urządzenia PSP korzystające z niestandardowego oprogramowania układowego mają możliwość uruchamiania kilku dodatkowych programów, takich jak emulatory konsoli dla Super NES (SNES) Prześlij niestandardowe oprogramowanie układowe na urządzenie PSP. Niestandardowe oprog

Czytaj Więcej
Jak sprawić, by utwór brzmiał podczas prezentacji PowerPoint

Jak sprawić, by utwór brzmiał podczas prezentacji PowerPoint

Krok 1 Kliknij pierwszy slajd w prezentacji. Krok 2 Kliknij kartę „Wstaw”, przejdź do „Pliki multimedialne” i kliknij strzałkę pod „Dźwiękiem”. Wybierz „Dźwięk z pliku”, wybierz żądany utwór i naciśnij „OK”. Krok 3 Wskaż, czy chcesz, aby utwór brzmiał od początku automatycznie po rozpoczęciu prezentacji, czy też chcesz, aby zaczął się odtwarzać po naciśnięciu ikony dźwięku w prezentacji. Krok 4 Kliknij „Narzędzia dźwięku” i „Opcje”

Czytaj Więcej
Charakterystyka systemu operacyjnego klienta

Charakterystyka systemu operacyjnego klienta

Systemy operacyjne klienta i serwera System operacyjny klienta jest zaprojektowany dla „niezależnej” maszyny, z której korzysta pojedynczy użytkownik. Każdy system operacyjny, taki jak Windows lub Mac, jest zaprojektowany do pracy na określonym sprzęcie. Niektóre samodzielne komputery mogą mieć kilka systemów operacyjnych, które działają z konfiguracją podwójnego rozruchu, co pozwala użytkownikowi pracować ze złożonymi programami w razie potrzeby. Z drugiej strony syst

Czytaj Więcej
Jak zalogować się do IMVU bez połączenia z Internetem

Jak zalogować się do IMVU bez połączenia z Internetem

Krok 1 Uzyskaj dostęp do konta IMVU za pomocą nazwy użytkownika i hasła. Krok 2 Kliknij „Konto” u góry menu głównego. Krok 3 Przewiń stronę Konto narzędzi i wyszukaj „Preferencje forum”. Poszukaj opcji „Ukryj mój status połączenia”. Krok 4 Kliknij „Tak”, aby zmienić status online na offline. Kliknij „Aktualizuj preferen

Czytaj Więcej
Co to jest rendering wideo?

Co to jest rendering wideo?

Wstępne renderowanie Metoda renderowania wideo rozpoczyna się od procesu zwanego renderowaniem wstępnym, który jest często stosowany w animacjach obliczeniowych i filmach, w którym źródło zewnętrzne odwzorowuje kontur i cechy renderowanego modelu, a następnie Główne oprogramowanie do renderowania wykorzystuje te dane do utworzenia produktu końcowego. Renderowanie

Czytaj Więcej
Jak wstawić wykrzyknik do góry nogami w programie Microsoft Word

Jak wstawić wykrzyknik do góry nogami w programie Microsoft Word

Krok 1 Kliknij tekst, w którym chcesz wstawić wykrzyknik do góry nogami. Krok 2 Kliknij kartę „Wstaw”. Krok 3 Kliknij ikonę „Symbol” w grupie Symbole po prawej stronie wstążki z symbolami. Krok 4 Kliknij „Więcej symboli” u dołu menu rozwijanego. Krok 5 Wybierz „(normalny tekst)” w polu „Czcionka”, w zakładce „Symbole” okna dialogowego. Krok 6 Wpisz „00A1” w polu „Kod

Czytaj Więcej
Jak otwierać pliki MHT

Jak otwierać pliki MHT

Krok 1 Uruchom przeglądarkę Internet Explorer. Krok 2 Kliknij obszar karty prawym przyciskiem myszy i upewnij się, że opcja „Pasek menu” jest zaznaczona, aby wyświetlić menu Plik u góry okna programu Internet Explorer. Krok 3 Kliknij menu „Plik”, a następnie „Otwórz”. W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz „Przeglądaj”. Krok 4 Przejrzyj przegląd

Czytaj Więcej
Jak korzystać z konwertera odzyskiwania tekstu w programie Microsoft Word

Jak korzystać z konwertera odzyskiwania tekstu w programie Microsoft Word

Krok 1 Otwórz Microsoft Word, kliknij „Plik”, a następnie „Opcje”. Kliknij „Opcje zaawansowane”. Wybierz opcję „Potwierdź konwersje formatu pliku podczas otwierania”. Kliknij „Akceptuj”. Krok 2 Kliknij „Plik”, a następnie „Otwórz”. Krok 3 Wybierz opcję „Odzyskaj tekst z dowolnego pliku ( , )” w sekcji „Typy plików”. Wybierz dokument, który chcesz odzyskać. K

Czytaj Więcej